Slogan

Fransızca Eğitimi

Okulumuzda Fransızca dersi 3. sınıflardan başlamak üzere tüm sınıflarda seçmeli olarak haftada 4 saat verilmektedir.

            3. sınıflarda ki amaç öğrenciye görsel ve işitsel materyaller kullanarak dili eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir, bu yaş grubunda hedef çok sayıda kelime öğrenmektir.

            4 sınıflarda amaç, öğrencilerimizin günlük hayatta ihtiyaç duyulan genel ifadeleri ve temel cümle yapılarını öğrenmelerinin yanı sıra yazma becerisini de kademeli olarak ve belli alanları kapsayacak şekilde edinmeleridir.

             Fransızca derslerimizde amaç; okuma, anlama, yazma, konuşma becerilerinin günlük hayatta uygulanabilmesini gerçekleştirmektir. Ayrıca aldıkları eğitimin sonunda öğrencilerin uluslararası dil ölçüm sınavı olan DELF A1-A2 seviyelerindeki sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmiştir.