Slogan

İngilizce Eğitimi

Lider Şişli Koleji’nde anasınıfından başlanarak İngilizce öğretimine büyük önem verilmektedir. İngilizce programımız, tüm seviyelerde öğrencilerimizin kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde ifade edebilmelerini hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak tüm seviyelerde ana ilkemiz öğrencilerimizin İngilizceye karşı ilgilerini arttırmak ve dili içselleştirerek dil kullanımındaki özgüvenlerini arttırmaya yardımcı olmaktır. Türk ve yabancı İngilizce öğretmenlerimizle (Native Speaker) hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin var olan potansiyellerini kullanmaya teşvik ederken, farklı bakış açılarıyla onları geleceğin dünyasına da hazırlıyoruz.

Anasınıfından başlayarak okulumuzda yoğun bir İngilizce programı hazırlanmıştır. Erken yaşta başlayan İngilizce eğitimiyle anasınıfında hedefimiz öğrencilerimize dili kullanmaya karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmaktır. Haftada 12 saatlik İngilizce eğitimiyle; 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktiviteler temel alınarak oluşturduğumuz programlarda sloganımız “eğlenirken öğrenmek”tir.

Öğrencilerimizin hedeflediğimiz dil kazanımlarını edinmeleri için derslerimizde öğrenci merkezli çalışmalar yürütülmektedir. Ödüllendirme sistemi kullanılarak öğrencilerin motive edilmesi, derse katılımlarının arttırılması ve derslerin en verimli şekilde işlenmesi esastır. Yıl boyunca ders içi ve dışında yapılan çeşitli etkinliklerle, görsel ve işitsel medya aracılığıyla öğrencilerimize dili en etkin şekilde kullanabilecekleri doğal dil ortamları yaratılır. Böylelikle öğrencilerimiz öğrendiklerini gerçek yaşantılara dönüştürerek dil edinimini kalıcı hale getirirler.

İlkokul sınıflarımızda (1., 2., 3. ve 4. sınıflar) her öğrencimiz için yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı bir ürün dosyası (portfolyo) tutulmaktadır. Yılsonunda da öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde birebir yapılan portfolyo sunumlarıyla yıl içinde öğrendiklerini en doğal halleriyle sunma fırsatını yakalarlar. Bu sunumlar aracılığıyla öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmekle kalmaz, kendilerini ifade edebilme becerilerini de geliştirmiş olurlar. Ayrıca İngilizce eğitimimiz ve öğrencilerimizin seviyesi her yıl uluslararası Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers) sınavlarıyla da ölçülür.

Her seviyede düzenli yapılan sınavlarla her öğrencinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma düzeyleri belirlenerek öğrencilerimizin yabancı dil gelişim süreçleri takip edilir. Sınıf içinde ve dışındaki aktivitelerle öğrendiklerini uygulayıp pekiştirecekleri dil ortamları yaratılır.

Ev ödevleri programımızın tamamlayıcı unsuru olarak yer alır. Öğrencilerimiz verilen ev ödev ve çalışmaları ile hafta içinde derslerde öğrendiklerinin evde pekiştirilmesi sağlanır. Bu ödev ve çalışmalar öğrencilerimizin yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmeyi destekleyen, yardım almadan yapabilmelerini sağlayacak şekilde verilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyan her öğrencimizle ek çalışmalar yapılarak, kendilerini yeterli hissetmedikleri konularda eksikliklerin tamamlanması sağlanır.

Foto Galeri