Slogan

Sosyal Bilimler

SOSYAL  BİLGİLER  DERSİNDE VİZYONUMUZ:

“Geçmiş geleceğe yön verir. Nasıl bir gelecek tasarımı yapılmışsa, ona göre geçmiş yazılmıştır.”

Sosyal Bilgiler bölümü olarak amacımız, kendini, içinde bulunduğu toplumu ve dünyayı bir bütün olarak algılayan, sorgulayan, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çok kültürlülük, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet konularında duyarlı, donanımlı, erdemli bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe yönelik, okulumuzda yapılan etkinliklerde öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri ve farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almaktadır. Bu hedeften hareketle her öğrencinin duyuşsal ve bilişsel alanlardaki bireysel farklılıklarına dikkat edilir. Bu doğrultuda öğrencilerin bireysel gelişimine destek verilir.

5.6.7. ve 8.  sınıflarda öğrencilerimizin akademik, eleştirel ve entelektüel becerilerini geliştirmeye yönelik program uygulanır. Dersler kaynak kitaplar, bilgisayar-projeksiyon destekli, görsel hafızayı güçlendirici zengin sunumlar, sınıf içi etkinlikler ve Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarını destekleyen gezilerle, interaktif yöntemlerle işlenir. Ayrıca her sınıf düzeyinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize ev çalışmaları verilir. Bu çalışmalar ders öğretmeni tarafından sistematik olarak takip edilir. Öğrenci takip sistemi her sınıf düzeyinde öğrencinin akademik gelişimini hızlandıran bir süreç olarak kabul edilir ve sene boyunca titizlikle uygulanır.