Slogan

REHBERLİK

Ortaokul seviyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi'nin amaçladıkları;

*Ergenlik ve büyüme dönemine giren öğrencilerin, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak gelişim özelliklerini takip etmek,

*Kendilerini tanımalarına yardımcı olmak,

*Yaşadıkları sorunlara çözüm yolları üreten, iletişim becerileri kuvvetli bireyler olmaları için desteklemek,

*Kendilerine uygun olanı seçebilen, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış,

'Sağlıklı ve Mutlu' bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Ortaokul düzeyindeki öğrenciler, bir sonraki adım olan lise için hazırlanırlar. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, onların bu hazırlık sürecine katkıda bulunurken,

-Öğrencilerle birebir görüşmeler yapar.

-Ergenlik ve Değişim konusunda bilgilendirme seminerleri hazırlar.

-Sınava hazırlanan öğrenciler için TEOG sınav sistemi hakkında öğrencileri paneller düzenleyerek bilgilendirir. Ayrıca 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konusunda öğrencilerle birebir görüşmeler yapar ve grup çalışmaları hazırlar.

-Lise için hazırlanan öğrencilere hedef belirlemelerine yardımcı olması ve öğrencileri motive etmesi adına 'Lise Tanıtım Gezileri (Galatasaray, Kabataş, Kadıköy Anadolu Lisesi vb.)' düzenler.

-Kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak adına 'Meslek Tanıtım Günleri' yapar. Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri'ni öğrencilere uygulayarak, en çok bilgi almak istedikleri meslekleri belirler. Alanda çalışan kişiler konuşmacı olarak davet edilir ve öğrencilerin meslekler hakkında bilgi almaları sağlanır.

-Akran Danışmanlığı Programı üzerine çalışır. Bu programda, 7. sınıf ve 4. sınıf seviyelerindeki öğrencileri eşleştirir. 7. sınıf öğrencilerine kişisel, sosyal ve akademik konularda 4. sınıflara yardımcı olmaları için temel yardım becerileri ile ilgili yarım dönemlik bir eğitim verir. Aldıkları bu eğitimle öğrenciler,  4. sınıflara düşünce ve duygularını anlamayı sağlama, sorunlarının çözümüne yönelik seçenekleri açığa çıkarma ve akademik anlamda destek konusunda yardımcı olmaya çalışırlar.  

                                

-Velilerle birebir görüşmeler yapar. Öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalarda, ortak hareket planında desteğe ihtiyaç varsa, velilerin desteğini alır.

-Ergenlik dönemindeki çocuklarının sağlıklı gelişimlerini sağlamak adına, yapabilecekleri konusunda konferans ve bültenlerle bilgilendirilmelerini sağlar.

Örnek Bülten Listeleri:

*Ön Ergenlik Dönem Özellikleri

*Ergenle Yaşamak

*Arkadaşlık İlişkileri

*Verimli Ders Çalışma