Slogan

TEOG ÇALIŞMALARI

TEOG ÇALIŞMALARIMIZ

Amacımız Türkiye’nin geleceğe yön veren üniversitelerine öğrenci yetiştirmekte başı çeken Anadolu liselerine, fen liselerine ve özel yabancı liselere öğrencilerimizi yerleştirebilmektir. Bu doğrultuda öğrencinin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programlarında, onlara sadece bilgiyi sunmak yerine bu bilgiye kendilerinin ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

Özellikle 5. sınıftan itibaren kurumumuzun idealist eğitimci ve yönetici kadrosu sayesinde 8. sınıfın sonuna kadar öğrenciyi kademe kademe yetiştiriyor, başka hiçbir takviye programa ihtiyaç duymaksızın merkezi sınavlara hazırlıyoruz. Bunun için özellikle 8. sınıflarımıza yönelik, TEOG kapsamında yer alan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerini içerecek biçimde düzenlenen ek çalışma programları ve “Ödev Takip Sistemi (ÖTS)”mizle öğrencinin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme bilişsel basamaklarından farklı birçok soru tipini görmesini sağlıyoruz. Her öğrencinin çalışmasını soru soru inceleyerek analizlerde bulunuyor, eksikler tamamlanıncaya kadar bireysel olarak çalışma programlarına devam ediyoruz.  Yaptığımız tüm çalışmalardan sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla velilerimizi sürekli bilgilendirerek onların da sürece aktif olarak katılmalarını sağlıyoruz. Rehberlik servisi ve 8. sınıf rehber öğretmenlerinin ortak olarak hazırladıkları “Ödev Takip Çizelgesi (ÖTÇ)” sayesinde, öğrenciler zamanı doğru kullanarak çalışmalarında daha verimli sonuçlar elde ediyorlar.  Günlük olarak düzenlenen çalışma takvimleri ve soru çizelgeleri aracılığıyla velilerimizi, işlenilen konu ve çalışmalardan haberdar ediyoruz.

Öğrencilerimize branşlara yönelik test tekniklerini öğretirken eğitim-öğretim süreci boyunca deneme sınavları uygulayarak onların Türkiye genelinde durumlarını kazanımlar doğrultusunda analiz ediyoruz. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu tespit ederek konu bazlı bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. Böylelikle her öğrencinin tam öğrenmesini gerçekleştiriyoruz.

Sınava yönelik çalışmaların sadece akademik programlardan ibaret olmadığını noktasından hareketle rehberlik servisi ile yaptığımız motivasyon çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza indirgemeye çalışıyor ve onların daha rahat koşullarda hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

Lider Şişli Koleji olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için izlediğimiz titiz çalışma programları sayesinde başarımızı her geçen yıl katlayarak bu gururu hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle yürekten paylaşıyoruz.
 

26-27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen ve 9 OCAK 2015 tarihinde açıklanan 1. Temel Eğitimden Orta Öğrenime Geçiş Sınavı (TEOG) sonuçları


 

26-27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen ve 9 OCAK 2015 tarihinde açıklanan 1. Temel Eğitimden Orta Öğrenime Geçiş Sınavı (TEOG) sonuçlarına göre Lider Şişli Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerimiz TEOG sınavında 670.1333 puan ortalaması ve 120 soru üzerinden 115.80 doğru cevap ortalaması  elde etmişlerdir.

29-30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen 2. Temel Eğitimden Orta Öğrenime Geçiş Sınavı (TEOG) sonuçlarına göre Lider Şişli Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerimiz TEOG sınavında 669.333 puan ortalaması ve 120 soru üzerinden 114.90 doğru cevap ortalaması  elde etmişlerdir.

 

Bu başarıyı gerçekleştiren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarız.