Slogan

Almanca Eğitimi

Okulumuzda Almanca, ikinci yabancı dil olarak  3.,sınıfta, haftada 4 saat olarak başlamaktadır.

3. ve 4. sınıflarımızda amaç, işlevsel ve yaratıcı oyunlar ve ritmik şarkılarla Almancayı öğrenmeye ilgi uyandırmak ve yabancı dil çalışma alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencilerimizin aktif olarak derse katıldığı bu sürecin sonunda temel kelime hazinesini edinmeleri ve basit düzeyde iletişim kurabilmeleri hedeflenmiştir.

5.,6, ve 7. sınıflarda amaç, öğrencilerimizin günlük hayatta ihtiyaç duyulan genel ifadeleri ve temel cümle yapılarını öğrenmelerinin yanı sıra yazma becerisini de kademeli olarak geliştirmeleridir.

Almanca ders konuları tüm sınıflar için genel olarak, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarının yanı sıra, ev, aile, okul yaşamı, sosyal yaşam gibi günlük hayatı ve hedef dilin kültürünü kapsamaktadır.

Uygulanan programla öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterleri temel alınarak, A1-A2 seviyesinde, dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma becerilerinde başarılı öğrenci profili oluşturma hedeflenmiştir.