Slogan

Fransızca Eğitimi

Okulumuzda Fransızca dersi tüm sınıflarda seçmeli olarak haftada 4 saat verilmektedir.

            ilkokul 1. kademe sınıflaırnda ki amaç öğrenciye görsel ve işitsel materyaller kullanarak dili eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir, bu yaş grubunda hedef çok sayıda kelime öğrenmektir.

           ortaokul düzeyindeki sınıflarda amaç, öğrencilerimizin günlük hayatta ihtiyaç duyulan genel ifadeleri ve temel cümle yapılarını öğrenmelerinin yanı sıra yazma becerisini de kademeli olarak ve belli alanları kapsayacak şekilde edinmeleridir.

             Fransızca derslerimizde amaç; okuma, anlama, yazma, konuşma becerilerinin günlük hayatta uygulanabilmesini gerçekleştirmektir. Ayrıca aldıkları eğitimin sonunda öğrencilerin uluslararası dil ölçüm sınavı olan DELF A1-A2 seviyelerindeki sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmiştir.