Slogan

İngilizce Eğitimi

Ortaokul;

Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda İngilizce derslerimiz dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini en üst düzeyde geliştirme odaklı programlanmıştır. Sene başında tüm sınıflarda bir seviye tespit sınavı uygulanarak okulumuza yeni katılan öğrencilerimizin de İngilizce dil düzeyi belirlenir ve ihtiyaç duyan öğrencilere bir ya da iki aylık yoğun etüt programı uygulanır. Böylelikle sınıf içi seviye farklılıklarının homojenleştirilmesi sağlanır.

Ortaokulda uyguladığımız 5. Sınıflarda 17, 6., 7., ve 8. sınıflarda 12 saatlik İngilizce programı yabancı İngilizce öğretmenleriyle de desteklenir ve program sonunda 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz için hedeflenen dil düzeyi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında (The Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) belirtilen B1.2 ve B2.1 seviyesidir. Öğrencilerimizin seviyeleri de uluslararası düzeyde uygulanan bağımsız ve objektif  Cambridge (KET,PET) sınavlarıyla ölçülür.

 Öğrencilerimizin hedeflediğimiz dil kazanımlarını edinmeleri için derslerimizde öğrenci merkezli çalışmalar yürütülmektedir. Ödüllendirme sistemi kullanılarak öğrencilerin motive edilmesi, derse katılımlarının arttırılması ve derslerin en verimli şekilde işlenmesi esastır. Yıl boyunca ders içi ve dışında yapılan çeşitli etkinliklerle, görsel ve işitsel medya aracılığıyla öğrencilerimize dili en etkin şekilde kullanabilecekleri doğal dil ortamları yaratılır. Böylelikle öğrencilerimiz öğrendiklerini gerçek yaşantılara dönüştürerek dil edinimini kalıcı hale getirirler.

Her seviyede düzenli yapılan sınavlarla her öğrencinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma düzeyleri belirlenerek öğrencilerimizin yabancı dil gelişim süreçleri takip edilir. Sınıf içinde ve dışındaki aktivitelerle öğrendiklerini uygulayıp pekiştirecekleri dil ortamları yaratılır.

Ev ödevleri programımızın tamamlayıcı unsuru olarak yer alır. Öğrencilerimiz verilen ev ödev ve çalışmaları ile hafta içinde derslerde öğrendiklerinin evde pekiştirilmesi sağlanır. Bu ödev ve çalışmalar öğrencilerimizin yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmeyi destekleyen, yardım almadan yapabilmelerini sağlayacak şekilde verilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyan her öğrencimizle ek çalışmalar yapılarak, kendilerini yeterli hissetmedikleri konularda eksikliklerin tamamlanması sağlanır.