Slogan

İspanyolca Eğitimi

Okulumuzda İspanyolca dersi  3. sınıflardan başlamak üzere seçmeli olarak haftada 4 saat verilmektedir.

3. sınıflarda hedefimiz öğrencilerimize basit düzeyde iletişim kurabilecekleri dil kabiliyetini kazandırarak, dil gelişimlerini desteklemektir. Bu düzeyin içeriğine uygun olarak planlanan programımızda öğrencilerimize oyunlar, şarkılar ve çeşitli materyallerle öğrendiklerini yaşantı haline getirerek öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz.

            Uyguladığımız programda hedefimiz, temel düzeyde, günlük hayatta ihtiyaç duyacakları iletişim becerileri kazandırmaktır. Dört temel dil becerisini geliştirmek için uyguladığımız çeşitli etkinliklerle öğrenmeyi de kalıcı hale getirmek hedeflenmiştir.

            Sunduğumuz eğitimin sonunda öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterleri temel alınarak, A1-A2 seviyesinde iletişim gücü yüksek, kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler olmasını hedefliyoruz.