Slogan

ETKİNLİKLER< Geri dönün

DELF Sınavı27 Ağustos 2018

Fransızca programımız 3. sınıftan 7. sınıfa kadar uzandığı için, beş seneyi kapsamakta.

Öğrencilerimize sunduğumuz etkinliklerin çeşitliliği, dil öğrenmenin 4 farklı alanında (sözlü anlama ve ifade, yazılı anlama ve ifade) öğrencilerin motivasyonunu ve katılımlarını arttırmaktadır. Her yıl 7. Sınıf öğrencileri uluslararası Delf A2 düzeyinde sınava girmektedirler. DELF-DALF diplomaları Avrupa Dilleri Ortak Referans Sistemi’nin belirlediği dil hakimiyetiyle ilgili 6 seviyeyi belgeler. Bu belgeler ömür boyu geçerlidir.

Notre programme de français couvre cinq années puisqu’il s’étend de la troisième à la septième. La grande variété des activités proposées dans les quatre domaines de la langue (compréhension et expression orale, compréhension et expression écrite) favorise la motivation des élèves ainsi que leur investissement dans la langue. Chaque année scolaire, les éleves de septième année participent à l’examen Delf A2.  Les diplômes du DELF-DALF certifient les 6 niveaux de maîtrise de la langue définis par le Cadre Européen de Référence pour les Langues. Les certifications sont valables toute la vie.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 2018 mayıs dönemi genç DELF sınavında 7. Sınıfta okuyan 4 öğrenci: Deniz AYAN, Ayşe Mira IŞIK, Nehir Derya SARIGÜL, Zeynep TÖRE DELF A2 diploması almaya hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi bu başarıları için kutlarız.

Suite à l’examen DELF junior de la session de mai 2018 approuvé par le Minist?re Français de l’Éducation Nationale, 4 éléves en 7. Classe:Deniz AYAN, Ayşe Mira IŞIK,  Nehir Derya SARIGÜL, Zeynep TÖRE  ont obtenu le dipl?me de DELF A2

 Nous félicitons nos él?ves pour ces résultats.