Slogan

ETKİNLİKLER< Geri dönün

Public Speaking21 Aralık 2017

With 6th & 7th Graders

İngilizce Güzel Konuşma , genellikle geniş bir kitleye hitab etme becerisidir ve çoğunuz hayatınızın bir yerinde insanların önünde durup belirli bir sunum yapmak durumunda kalmışsınızdır.
Neden bu tüm Dünya da çok önemli görülür?
Öncelikle, Güzel Konuşma, sizin iletişim ve liderlik becerinizi geliştirecektir.
İkinci olarak, Güzel Konuşma  sizin toplum önünde konuşurken ki, kendinize güveninizi artıracaktır.
Okulumuzda genç liderlerimiz ikinci kez fikirlerini topluluk önünde sundular. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl İngilizce öğretmenlerimizden oluşan jürimiz, Behnam Agathee, Maryam Aliakbarpur ve Funda Karabacak katılımcılarımızı oyladılar.Onların oylarına gore birinci 6B sınıfından Efe Külekçi, ikinci 7A sınıfından Ada Çatalkaya ve üçüncü ise 6B sınıfından Nehir Güneş olmuş ve ödüllendirilmişlerdir.

Public Speaking is the act or skills of speaking to a usually large group of people and most of you at some point in life will have to stand up in front of other people and make some sort of presentation.
Why is it considered so important all around the world?
First, Public Speaking will improve your communication skills and leadership skills.
Second, Public Speaking will help you increase your self-confidence while you’re speaking in front of public.
In our school this was the  second time that young leaders of our school presented their ideas in public. Differently from the previous year this time our jury who are our English teachers Behnam Agathee, Maryam Aliakbarpur and Funda Karabacak voted our participants. According to their votes the first winner Efe Külekçi from 6B, second winner Ada N.Çatalkaya from 7A and third winner Nehir Güneş from 6B  were announced and awarded.