Slogan

HABERLER DUYURULAR< Geri dönün

Sanat Garajı Bilgilendirmesi 13 Eylül 2019

Sanat, neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve günümüzde toplumların gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olmakla beraber, bugün ülkemiz eğitim sistemi tarafından ikinci plana atılan önemli beşeri becerilerden birisidir. Görsel-işitsel sanatlar veya sahne sanatları, insanların bir şeyleri “yapabilme” duygularını yaratıcı becerilerini de kullanarak sergileyebilecekleri en güçlü alanlardır. Hayata değer ve renk katan şeyler “yapabilme” duygusu, “düşünen” değil ama “düşündüğünü yapabilen” insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir.

Sanatsal üretim becerisinin insana en büyük katkısı üretene ve kullanana mutluluk vermesi; üretenin sadece beceri sahibi olduğu alanda değil sanatın diğer alanlarında da algısının artması; kişinin sürekli doğal bir gelişim içinde olmasıdır.

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin, hayal ettikleri estetik eserleri istedikleri kadar tekrar yaparak, sabırla çalışarak tasarlayabilecekleri görsel sanatlar eğitimlerini online olarak sunan Sanat Garajı platformu sanatı sadece bir dersin konusu olmaktan çıkarıp yaşamlarının önemli bir parçası yapmayı hedeflemektedir.

Çocuklarımız, alanının üstadı sanatçılar tarafından geliştirilen zengin ve çeşitli görsel sanat eğitimlerini sanki o sanatçılar yanlarındaymış gibi Sanat Garajı online platformu üzerinden istedikleri zaman ve yerden alabilecekler. Onların, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlayacak olan Sanat Garajı online eğitim platformu ilk yılında karakalem, kaligrafi, tezhip, zentangle, kolaj, taş boyama, origami, modüler origami, pointilizm ve sanatsal makyaj gibi 12 görsel sanat alanında giriş ve orta seviye içeriklerin sunulduğu 24 ders barındırmaktadır.

SANAT ALANLARI VE AÇIKLAMALAR

KARAKALEM

Kurşun kalem, uç, kömür kalem vb. ile yapılan renkli ya da renksiz tonlu ya da tonsuz çizgilerle oluşturulan karakalem, görsel sanatların hemen hemen tüm dallarının olmazsa olmazıdır. Bizzat eser ortaya koymak için kullanılabilen karakalem tekniği, bir başka sanat eserinin yapılmasında etüt ve eskiz amacı ile de kullanılır.

SANATSAL MAKYAJ

Güzellik makyajının çok ötesinde insan anatomisini makyaj teknikleriyle değiştirip kişinin hayal gücünün gelişmesini hedefler. Sanatsal makyaj, televizyon, sinema, moda, tiyatro, müzikal gibi profesyonel sahne sanatlarının tamamında önemli bir yere sahip olduğu gibi, evde kolaylıkla bulunabilecek doğal malzemelerle günlük yaşamı daha renkli ve eğlenceli kılacak çalışmalara olanak sağlar.

ZENTANGLE

Farklı ve tekrarlayan desenlere dayalı soyut çizimdir. Bir A4 kağıdının 2x2, 3x3, 4x4,…9x9 gibi bölümlere ayrılarak her bir boş alana farklı bir soyut desenin çizilmesiyle meydana gelir. Her bir alana çizilen farklı desenlerin oluşturduğu bütün estetik bir sanatsal eser duygusu yaratmaktadır.

NOKTACILIK (POINTILLISM)
Noktalarla oluşturulan bir resim tekniği olan noktacılık sayesinde birbirleri ile karıştırılmadan bir araya getirilmiş renkler, izleyici gözünde farklı ara renklerin illüzyonunu yaratmaktadır.
 

KOLAJ

Düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kağıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve zaman zaman boya ile karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.
 

TAŞ BOYAMA

Doğada bulunan her türlü taşın yapısına uygun bir tasarımla hayal edilerek, çeşitli boyalar kullanılarak estetikle buluşturulduğu, uygulaması çok kolay bir sanat dalıdır.

ORİGAMİ

Japonca oru (katlama) ve kami (kağıt) kelimelerinin birleşimiyle isimlendirilen kağıt katlama sanatıdır.
Japonca bir isimden geldiği için Japon sanatı olarak bilinmekle beraber bu sanat dalının orijini Çin’dir.

MODÜLER ORİGAMİ

Modüler origami, parçalı origami olarak da bilinmektedir. Klasik origamiden farklı olarak üç boyutlu yapılmaktadır. Birden fazla küçük kağıt parçasının aynı geometrik şekiller kullanılarak katlanması ve ardından bu katlanmış kağıt parçalarının farklı nesneler tasarlamak üzere birleştirildiği bir görsel sanat dalıdır.