Slogan

REHBERLİK

İlkokul düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi'nin amaçladığı;

*Kendini tanıyan,

*İlgi ve yeteneklerinin farkında olan,

*Kendisi ile barışık,

*Çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen,

*Kendinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların farkına varabilen,

*Sorunlara çözüm yolları üretebilen ve

*Kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış,

'Sağlıklı ve Mutlu' bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Öğrenci, Veli ve Öğretmen işbirliği ile çalışır.

*Öğrencilerle;

-Bireysel görüşmeler yapar.  Öğrencilerden gelen talep ya da yapılan yönlendirmelerle, görüşmelerde öğrencinin bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmaya çalışır. Öğrencilerin duygusal olarak rahatlamalarını sağlayarak ve durumları ile ilgili gerekliyse ortak hareket planı hazırlayarak onları desteklemeyi amaçlar.

-Grup çalışmaları yapar. Bu çalışmaları, öğrencilerin iletişim becerilerini kuvvetlendirmek, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak ve topluluk önünde kendilerini ifade etme konusunda onları desteklemek adına başlatır. Amaç, sadece problemler ortaya çıktığında bir grubu başlatmak değil, önleyici çalışarak öğrencilerin kişilik gelişimlerine pozitif yönden destek olmaktır. Çalışma konuları ise şunlardır:

*Arkadaşlık İlişkileri

*İletişim Becerileri

*Motivasyon

*Verimli Ders Çalışma

*Öğretmenlerle;

-Bireysel görüşmeler yapar. Öğrencilerin akademik ve davranışsal durumları hakkında bilgiler alır ve öğrencilerin gelişimlerini yakından takip eder.

-Oryantasyon çalışmaları yapar ve eğitici seminerlere katılımlarını sağlar.

*Velilerle;

-Bireysel görüşmeler yapar. Öğrenci-okul-veli üçgeninin en önemli parçası olarak gördüğü velilerle yakın ilişki içerisinde olur. Bu sayede öğrencinin ev yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi alır ve gerekliyse öğrenci ile yapılan ortak hareket planına veliyi de dahil eder. Hedeflediği, öğrenci gelişimini her alanda üst düzeyde tutmaktır.

-Eğitici seminerlerde buluşup, bilgilendirilmelerini sağlar.

-Bültenler aracılığı ile bilgi alışverişi yapar ve bilinçlenmelerini destekler.