Slogan

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında  kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs..), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs...) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs...) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz,  yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

Beden Eğitiminin Hedefi


İnsan yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır.Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence etkilenme, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon ve benzeri olabilir.İlköğretim dönemi düşünüldüğünde 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri 12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenci:
o Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinsel becerilerde yeterlilik gösterir.
o Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
o Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
o Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
o Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.

İnsan, yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli sürdürebilmek için hayatının her döneminde harekete gereksinim duyar. Bu nedenle beden eğitimi derslerinde öğrencilerimizin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları spor kültürünü edinmelerini ve sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz. Eğitsel amaçlı oyunlarla spor derslerini sevdirerek, derse keyifle ve istekle katılmalarını sağlıyoruz.

Beden eğitimi dersleri “İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı” esas alınarak hazırlanır. Öğrencilerimizde ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlanan etkinliklerle “yaparak ve yaşayarak” öğrenmeleri sağlanır.

Spor yapan çocuk mutlu çocuktur. Sağlıklı büyür, beden ve ruh sağlığı daima güçlüdür. Karakterli ve kişilikli bir birey olma yolunda emin adımlarla ilerler. Bireysel ve takım sporu ile ilgilenen çocuk bencillikten uzak kalarak yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen çocuktur. Dışa dönüktür, sosyaldir. Liderlik özellikleri ile ön plana çıkar. Bu bilinçle her öğrencimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz.