Slogan

Sosyal Bilimler

SOSYAL  BİLGİLER  DERSİNDE VİZYONUMUZ:

“Her öğrenci keşfedilmesi gereken ayrı bir dünyadır.”

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak amacımız; 

21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkelerini ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir. 

Öğrenciyi merkeze alan bir eğitim modelini benimsemiş olan okulumuzda ünite ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen gezilerle öğrencilerimizde tarih-doğa ve kültür bilincinin geliştirip içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde yaparak ve yaşayarak sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi önemsenmektedir. Bu doğrultuda dersler öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve süreç boyunca öğrenme ürünlerinin ölçülmesiyle öğrencilerin yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde derse etkileşimli olarak katılımını sağlayan bir anlayışla sürdürülmektedir. Ayrıca her sınıf düzeyinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize ev çalışmaları verilir. Bu çalışmalar ders öğretmeni tarafından sistematik olarak takip edilir. Öğrenci takip sistemi her sınıf düzeyinde öğrencinin akademik gelişimini hızlandıran bir süreç olarak kabul edilir ve sene boyunca titizlikle uygulanır.