Slogan

Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR, TEKNOLOJİ VE TASARIM BÖLÜMÜNÜN GENEL AMACI

İnsanın Yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve estetik yönlerinin geliştirilmesini sağlayan uygulama alanlarından biri de görsel sanatlardır. Görsel sanatlar dersi, kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan bir derstir. Öğrenciler bu derste özgün düşünme, üretme, sanat yoluyla kendini özgürce ifade edebilmelerini sağlayabilme, algılama, düşünme ve uygulama ile özgün çalışmalarla kendilerini ifade ederler. Teknoloji ve tasarım Dersi; öğrencilerin el becerilerini ve estetik zevklerini geliştirir. Kişinin ilgi ve yeteneklerini tanımasını, günlük hayatta karşılaşılan problemlere pratik ve özgün çözümler bulmasını, teknolojinin hızla geliştiği çağımızda yenilikleri takip edebilmesini, tasarımlar oluşturabilmesini amaçlar. Merak eden soru soran gözlem ve araştırma yapmaya hevesli, gelecekle ilgili kurgular yapan nesiller yetiştirmeyi hedefler.
 
Özel Lider şişli İlköğretim okulunda Görsel sanatlar dersi ile temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı olabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi, hoşgörü ve yaratıcılık ile öğrencilerimize bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerileri kazandırılmakta ve düzenlenen aktiviteler ile duygularını görsel sanatlar alanında ifade etmeleri sağlanmaktadır.

 

Hedefimiz

Her zaman kendine güveni olan düşüncelerini özgürce ifade edebilen yaratıcı, el becerileri gelişmiş, sanata ve sanatçıya saygılı, kültür varlıklarına sahip çıkan teknolojiyle barışık, karşılaştığı güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretebilen, duyarlı nesiller yetiştirmek.