Slogan

MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Öğrencilerin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu, tüm kültürlere saygılı, sorumluluklarının bilincinde, mesleki ve ahlaki değerleri gözeten, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen, etik değerleri olan, saygılı, duyarlı, anlayışlı ve yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

  • Atatürk ilkelerine bağlı; düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliğe sahip, evrensel, özgüveni yüksek, birden fazla yabancı dilde etkin, çevreye duyarlı, yaratıcı, özgün, çağdaş, üretken, laik ve demokratik bireyler yetiştirmek
  • Akademik ve sosyal anlamda başarılı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak
  • Kendine güvenen, insan haklarına saygılı, girişimci, yenilikçi, dürüst, etik değerlere sahip, paylaşımcı bireylerin yetişmesine ortam ve olanak sağlamak.