Slogan

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Her gün gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte artık dünyada kültürler arası sınırlar yalnızca haritalarda kalmış, hızla büyüyen bu etkileşimle tek bir yabancı dil bilmek yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu gerçekten yola çıkarak Lider Şişli Koleji’nde birinci yabancı dil eğitimi İngilizce, ikinci yabancı dil eğitimi de seçmeli olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca’dır.

Günümüz şartlarında yabancı dil öğrenmenin bir ders ya da ayrıcalık değil de öğrencilerini hayata hazırlamada ne kadar önemli olduğunun bilinciyle amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilen, iletişime açık, kendini bir dünya vatandaşı olarak gören, öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren bireyler yetiştirmektir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) baz alınarak yapılandırılan yabancı dil programımız ile öğrencilerimize etkili iletişim sağlamalarında gerekli olan dil becerilerini kazandırmak temel hedeflerimizdendir.

2.YABANCI DİL  

          Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren 2. yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ve İspanyolca derslerinden birini seçebilmektedirler. Bu yaş gruplarının yüksek öğrenme potansiyeli göz önünde bulundurularak öğrencilerimize ikinci bir yabancı dili temel düzeyde öğrenme imkânı sağlanmıştır.

Fransızca eğitimimiz  2007-2008 eğitim ve öğretim yılında başlamıştır ve halen 6. sınıflar haftada 4 , 7 ve 8. sınıflar haftada 2 saat Fransızca dersi almaktadır. 2014 - 2015 eğitim ve öğretim yılında Fransızcanın yanı sıra, Almanca ve İspanyolca dersleri de ,3.,4. ve 5. sınıf öğrencilerine, seçmeli olarak haftada 4 saat olarak verilmeye başlanmıştır.

Çalışmalarımızda genel amacımız, öğrencilerimizin dil duyarlılıklarının mümkün olduğunca küçük yaşlarda gelişmesi, öğrenmekte oldukları dilin ait olduğu kültürü tanımaları ve yabancı dil öğrenmenin okul dışında da, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu fark etmelerini sağlamaktır.