Slogan

İngilizce Eğitimi

Lider Şişli Koleji’nde tüm seviyelerde İngilizce öğretimine büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce olarak kendini ifade etmeye alıştıkça, hayat boyu devam edecek dil öğrenme yolculuğunda vizyonları geniş, birer ‘dünya vatandaşı’ olarak yetişmeleri temel hedefimizdir.

Okulumuzda İngilizce dersleri, her seviyede disiplinler arası işbirliği içinde  Main Course (ana ders) ve Skills (dil becerileri) olarak işlenmektedir. Main Course derslerini Türk İngilizce öğretmenleri, Skills derslerine ise yabancı öğretmenlerimiz vermektedir. Okulumuzda dilin içselleştirilmesi amacıyla derslerde olduğu kadar teneffüslerde de öğretmenlerimiz öğrencilerle İngilizce iletişim kurarak onlara model olmakta, doğru ve akıcı bir dil kullanımını teşvik etmektedirler.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.  Hedefimiz öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olurken B2 İngilizce seviyesine ulaşmalarıdır.  Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) eşit derecede ağırlık verilir. Dört dil becerisinin yanı sıra bunların farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.  İngilizce Öğretim Programımız aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – Eleştirel Düşünme Becerisi, ‘Communication’-İletişim becerisi, ‘Collaboration’- İşbirliği becerisi ve ‘Creativity’ – Yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri ile zenginleştirilmiştir.

Ortaokulda 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda İngilizce derslerimiz dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini en üst düzeyde geliştirmeye odaklı bir program uygulanır.  Gerekli hallerde akademik senenin başında sınıflar bazında İngilizce seviye tespit sınavı uygulanarak okulumuza yeni katılan öğrencilerimizin de İngilizce dil düzeyi belirlenir. Bu sayede öğrencilere kendi dil seviyelerindeki öğrencilerle aynı sınıfta, denk koşullarda ve yoğunlukta eğitim alması sağlanmış olur. Ders değerlendirmeleri de İngilizce seviye gruplarına göre gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizin hedeflediğimiz dil kazanımlarını edinmeleri için derslerimizde öğrenci merkezli çalışmalar yürütülmektedir. Yıl boyunca ders içi ve dışında yapılan çeşitli etkinliklerle, görsel ve işitsel medya aracılığıyla öğrencilerimize dili en etkin şekilde kullanabilecekleri doğal dil ortamları yaratılır. Böylelikle öğrencilerimiz öğrendiklerini gerçek yaşantılara dönüştürerek dil edinimini kalıcı hale getirirler.

Ortaokulda Main Course derslerinde Oxford University Press’in English Plus isimli serisi okutulmaktadır. English Plus kitapları öğrencilerin doğal merak duygularını harekete geçirirken onları eleştirel düşünmeye teşvik eder. Ana ders kitabına ait Online Practice Kit kaynakları ile öğrenciler sınıf dışında da öğrendiklerini pekiştirirler. Skills derslerinde Black Cat serisine ait klasikler okutulmaktadır. 7. sınıf Skills derslerinde ise uluslararası düzeyde uygulanan bağımsız ve objektif Cambridge  (PET) sınavına hazırlamaya yönelik destekleyici ders materyalleri kullanılmaktadır.

Ayrıca, 7. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla Sosyal Klüp Çalışmaları kapsamında JMUN platformu gerçekleştirilir.  JMUN, Birleşmiş Milletler delegelerinin, öğrenciler tarafından temsil edildiği bir çeşit tartışma simülasyonudur. Birleşmiş Milletler Konferanslarında dünya gündeminde yer alan barış, iç savaş, açlık gibi konular ele alınır bu konulara dair çözümler aranır. Kulüp içerisinde düzenlenen konferanslarda, öğrenciler farklı ülkeleri temsil ederek tartışma esnasında fikirlerini İngilizce olarak dile getirirler. Bu sayede evrensel konular hakkında bilgi edinir, fikirlerini nasıl daha iyi bir şekilde ifade edeceklerini öğrenir, gerçek ve iddialı tartışmalarda yer alır ve tartışma becerilerini geliştirirler.

Ortaokulda günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda Reading A-Z, dijital kütüphane kullanımı İngilizce programında yoğun olarak yer almaktadır. Raz-Plus, 165’ten fazla ülkede kullanılan, içerisinde 3000’den fazla e-kitap bulunan, saygın ödüllerle başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma programıdır. Ders içi kullanımların yanı sıra okul sonrası çalışmalarda öğrencilerin yıl boyu aktif olarak kullanabilecekleri bu platformda; dinleme, okuma-anlama, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme çalışmaları bireyselleştirilmiş olarak uygulanmaktadır.

İngilizce Programımızda  eTwinning  projelerine de aktif olarak katılım sağlanmaktadır. eTwinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan öğretmenlere yönelik bir platform sunmaktadır. İngilizce öğretmenlerimiz Avrupa ülkelerinde bulunan okullarla irtibata geçerek ortak projeler oluşturmakta; öğrencilerimiz ise İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde yabancı okullardaki yaşıtlarıyla aylar süren bu ortak projeleri yürüterek özgüvenlerini artırmakta ve dünya görüşlerini geliştirmektedirler.