Slogan

Müzik Eğitimi

 

  MÜZİK

    Özel Lider Şişli Kolejinde müzik eğitiminin amacı; müziğin ne olduğunu öğreterek çocuğu eğitmek, sanatı yaşamla birleştirmeyi hedef almaktır.

    Sanatın “ eğlence “ olmaktan çok, insanı bilime yaklaştıran, hayata yön veren, algılarımızı ve duygularımızı geliştiren bir faaliyet olduğunu düşünen okulumuzda, nitelikli bir müzik eğitimi verilmektedir.

    ANAOKULU

    Öğrenmenin en hassas olduğu, ilk alışkanlıkların kolayca kazanıldığı bu yaşlarda kulak ve ses eğitimi verilmektedir. Müziğin çocuk eğitimindeki öneminden yola çıkılarak özellikli şarkılar öğretilmekte, değişik müzik türleri ve müzik aletleri tanıtılmakta, çocuklarımız müzik sayesinde sosyalleşip, özgüven kazanmaktadırlar.

    İLKOKUL

   Müzik,ses eğitimi ve nota bilgisi ile, şarkı söyleyerek, çalgı çalarak, müzik dinleyerek öğrenilmektedir. Öncelikli hedeflerimiz, akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirmek, sergileyecek ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak, müziği yaşamlarına katmaktır.

   1.,2.,3. Ve 4. Sınıflarımızda ses ve kulak gelişimine önem verilmekte, öğrencilerin ses ve duyuş yetenekleri geliştirilmekte, buna bağlı olarak sağlıklı müzik çalışmaları yapılmaktadır. 2. Ve 3. Sınıftan itibaren nota, solfej ve blok fülüt öğrenimi ağırlıklı olmak üzere, yetenekli öğrenciler piyano, keman,gitar gibi enstrümanlara yönlendirilmektedirler.

   ORTAOKUL

   6.,7. Ve 8. Sınıflarda solfej ve fülüt eğitiminin yanı sıra yöntem ve ilke olarak çağdaş bir anlayış uygulanmaktadır. Buradaki amaç, doğruya, seçiciliğe yönlendirmektir. Evrensel değerdeki müziklerin seçkin örnekleri, öğrencilerin daha geniş düşünmelerini sağlamakta; Türk bestecilerinin, dünya toplumlarının müzikleri tanıtılmaktadır.

    Öğrencilerimizin yetenekleri okul içi kurslarımızda geliştirilmekte, koro çalışmaları, iyi ilişkilerle özgüvenlerinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalar, yıl sonu konserlerinde, milli bayram kutlamalarında ve diğer etkinliklerimizde sergilenmektedir.