Slogan

İngilizce Eğitimi

Lider Şişli Koleji’nde 1. sınıftan itibaren İngilizce öğretimine büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce olarak kendini ifade etmeye alıştıkça, hayat boyu devam edecek dil öğrenme yolculuğunda vizyonları geniş, birer ‘dünya vatandaşı’ olarak yetişmeleri temel hedefimizdir.

Okulumuzda İngilizce dersleri, her seviyede disiplinler arası işbirliği içinde  Main Course (ana ders) ve Skills (dil becerileri) olarak0 işlenmektedir. Main Course derslerini Türk İngilizce öğretmenleri, Skills derslerini ise yabancı öğretmenlerimiz vermektedir. Okulumuzda dilin içselleştirilmesi amacıyla derslerde olduğu kadar teneffüslerde de öğretmenlerimiz öğrencilerle İngilizce iletişim kurarak onlara model olmakta, doğru ve akıcı bir dil kullanımını teşvik etmektedirler. 

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz 3. sınıfın sonunda A1 Dil Seviyesini bitirirler, 4. sınıf öğrencilerimiz ise A2 Dil Seviyesinde çalışmalarına devam ederler. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) eşit derecede ağırlık verilir. Dört dil becerisinin yanı sıra bunların farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.  İngilizce Öğretim Programımız aynı zamanda ‘Critical Thinking’ – Eleştirel Düşünme Becerisi, ‘Communication’-İletişim becerisi, ‘Collaboration’- İşbirliği becerisi ve ‘Creativity’ – Yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri ile zenginleştirilmiştir. 

İlkokulda Main Course derslerinde Oxford University Press’in Bright Ideas isimli serisi okutulmaktadır. Bright Ideas kitapları öğrencilerin doğal merak duygularını harekete geçirirken onları eleştirel düşünmeye teşvik eder. 21. yüzyıl becerileri kazandırarak sınıf içinde ve dışında başarıya taşır. Skills derslerinde ise Our World serisi okutulmaktadır. Bu seri eğlenceli ve etkileyici National Geographic fotoğraflarını ve videolarını kullanmaktadır. Bu sayede ilkokul öğrencilerine İngilizce dilinin temel becerilerini ve bilgisini sunarak içinde yaşadıkları dünyayı anlayabilmelerine olanak sağlar. Tüm sınıf düzeylerinde her hafta düzenli olarak kelime listesi verilmekte ve yıl sonunda gerçekleştirilen Spelling Bee etkinliği ile öğrencilerin kelime bilgisi eğlenceli bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca, yine tüm sınıf düzeylerinde Scrapbook çalışmasıyla öğretilen tüm temalar tekrarlanarak öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilmektedir.

1.sınıftan başlayarak günümüz dijital öğrenci profilinin ihtiyaçları doğrultusunda Reading A-Z, dijital kütüphane kullanımı İngilizce programında yoğun olarak yer almaktadır. Raz-Plus, 165’ten fazla ülkede kullanılan, içerisinde 3000’den fazla e-kitap bulunan, saygın ödüllerle başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma programıdır. Ders içi kullanımların yanı sıra okul sonrası çalışmalarda öğrencilerin yıl boyu aktif olarak kullanabilecekleri bu platformda; dinleme, okuma-anlama, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme çalışmaları bireyselleştirilmiş olarak uygulanmaktadır.

İlkokul İngilizce Programımızda  eTwinning  projelerine de aktif olarak katılım sağlanmaktadır. eTwinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan öğretmenlere yönelik bir platform sunmaktadır. İngilizce öğretmenlerimiz  Avrupa ülkelerinde bulunan okullarla irtibata geçerek ortak projeler oluşturmakta; öğrencilerimiz ise  İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde  yabancı okullardaki yaşıtlarıyla aylar süren bu ortak projeleri yürüterek özgüvenlerini artırmakta ve dünya görüşlerini geliştirmektedirler.

Öğrencilerimizin hedeflediğimiz dil kazanımlarını edinmeleri için derslerimizde öğrenci merkezli çalışmalar yürütülmektedir.

Yıl boyunca ders içi ve dışında yapılan çeşitli etkinliklerle, görsel ve işitsel medya aracılığıyla öğrencilerimize dili en etkin şekilde kullanabilecekleri doğal dil ortamları yaratılır. Ayrıca; İngilizce dersleri çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, hikâyeler, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenciler eğlenerek öğrendiklerini gerçek yaşantılara dönüştürerek dil edinimini kalıcı hale getirirler.