Slogan

Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİNDE LİDER ŞİŞLİ

      Fen, doğayı insanların anlayabileceği şekilde çok yönlü analiz eden bir bilimdir. Fen bilimleri eğitimi almış kişiler, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar ve  bilimsel tutum-değerlere sahip olduklarını gösterirler.

      Okulumuzda, fen bilimleri derslerine ilişkin; öğrencilerin yaratıcılıklarını, araştırma sorgulama becerilerini, çevreye duyarlılıklarını geliştirmeyi; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesini, bilimsel düşünme becerisi kazanmasını, öğrendiklerini günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin gelişmesini, günlük hayatta fen bilimleri ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında derste öğrendikleri çözüm yollarını uygulamalarını amaçlıyoruz. Yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, deneye dayalı laboratuvar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

     Bilimle ilgili konularda merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak amacıyla; derslerimizi gerektiğinde laboratuvar ortamında gerçekleştirerek gözleme dayalı öğrenmeyle bilginin kalıcılığını, bunun yanı sıra ezberci değil yapıcı-yaratıcı düşünmenin gelişimini ;  soru soran, deney tasarlayan, hipotez kuran, bilgiye ulaşan, araştırma ve proje takip edebilen  bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.  Öğrencilerimiz böylece konularla bağlantılı olarak günlük hayatta karşılaştıkları bir problemi tanımlayabilir, deney düzeneğini kurar, gözlem yapıp verilerini kaydeder, sonuçları tartışır ve doğru bilgiye kendileri ulaşırlar. Ayrıca akıllı tahta ve TTNET Vitamin programlarını derslerde aktif bir şekilde kullanarak bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla soyut kavramları somutlaştırıyoruz. Ayrıca öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi ödevleri, ders notları, çalışma kağıtları, ünite sonu testleri ve mini sınavlar hazırlıyoruz. Daha sonra öğrencilerin tüm çalışmalarını toplayarak soru soru kontrol ediyor, sonuçları ve eksikleri kaydediyoruz. Bu çalışmalarla öğrenme eksiklikleri belirlenip tamamlanmasına yönelik ek çalışmalar  uygulanıyor. Uyguladığımız bu özel program sayesinde sadece başarılı olan öğrencileri üst seviyeye çıkarmayı değil bütün öğrencilerimizin akademik ve sosyal anlamda potansiyellerinin en üst basamağına çıkmalarını başarmalarını  amaçlıyoruz.