Slogan

Bilişim Teknolojileri

  

HEDEFLERİMİZ

Bu ders ile, öğrencilerimizin, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, iyi bir bilgisayar okur-yazarı olarak çağı yakından takip edebilmeleri, günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve projeler geliştirmeleri hedeflenmektedir.  

Öğrencilerimiz;  
Ödevlerini hazırlayabilecek, yazışmalar yapabilecek düzeyde Word programını kullanabilecek;
Hazırladığı projeleri etkili bir şekilde sunabilecek düzeyde Powerpoint programını kullanabilecek,
Internet’i, hayatının her alanında, her yönüyle olumlu bir şekilde kullanabilecek,
Hayatının her alanında tablolama, hesaplama ve sonuçlarını grafiksel olarak ifade edebilecek düzeyde Excel programını kullanabilecek,
STEM eğitimi ilkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleri,
bilgi ve beceriye sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. 


 

Bilişim teknolojileri derslerinde öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için;

  • Projeler üzerinden öğrenmek,
  • Yaparak öğrenmek,
  • Akran aracılığı ile öğrenmek,
  • Oyun ile öğrenmek,
  • Keşfederek öğrenmek,
  • Olumlu davranışları pekiştirmek,
  • Etkinlik üzerinden öğrenmek,
  • Ürün ile motive etmek,
  • Yapılanları sergilemek ve ödüllendirmek,

gibi yöntemler uygulanmaktadır.