Slogan

Türkçe

Türkçe denildiğinde akla ilk gelen dilin kullanımı ve ne kadar doğru kullandığımızdır. Bu doğrultuda Türkçenin günlük hayatımızda ve akademik hayattaki kullanımının standartlaştırılması başlıca hedeflerimizdendir.

Lider Şişli Koleji olarak Türkçe derslerinde öğrencilerimize anadillerinde en iyi derecede yetkinlik kazanabilmeleri için rehberlik ediyoruz. Bunu yaparken; eleştirel ve estetik bir bakış açısı kazanmalarını sağlama, üreten, analiz yeteneğine sahip bireyler yetiştirme temel hedeflerimiz arasında olup disiplinler arası etkileşim ile Türkçe’nin diğer alanlarda doğru kullanımı  önemsiyoruz.

Müfredatımızı da göz önünde bulundurarak Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri arasından belirlediğimiz okuma listeleri ile  okulumuzda hafta içi her sabah tüm seviyelerde 1. dersimizin ilk 30 dakikasını kitap okuma saati olarak değerlendiriyoruz. Bu etkinlik öğrencilerin, okuma becerilerini geliştirmek ve öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak amacını taşır. Okunan bütün kitaplarımızın değerlendirmeleri ve takibi Türkçe öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak yapılır.

Her sınıf düzeyine uygun olarak, masal, öykü, şiir anı, mektup, dilekçe gibi yazı türlerinde de yaratıcı yazma etkinlikleri ile öğrencilerimizin yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yazma becerilerini motive etmek İçin il ve ilçe genelinde yapılan yarışmalara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır.

Dinleme etkinliklerinde işlenen temaya uygun seçilen eserlerle her sınıf düzeyindeki öğrencilerin dinleme kurallarını öğrenmesi ve dinlediklerini anlaması amaçlanır.

Dilin tarihsel zenginliğinin göstergesi olan atasözleri, deyimler ve özlü sözlere yönelik yapılan çalışmalarla da, öğrencilerin hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde  atasözleri, deyimler ileri düzeyde  kullanmaları amaçlanır.