Slogan

Matematik

Matematik derslerinde öğrenmeyi tanımlamak için iki kavram kullanacak olsak Kavramsal (Konsept) öğrenme ve İşlemsel (Prosedürel) öğrenme kavramlarını kullanabiliriz. Kavramsal öğrenme öğrencilerin matematik dersindeki kavramları öğrenmesinden ibaret değil, matematiksel düşünce ve yaklaşımlar sergilemesini sağlamaktır. Matematiği bir ders değil hayatın içinde var olan bir oluşum ve keşif olarak görmek de kavramsal öğrenmeye açık olmaktır. İşlemsel öğrenme ise matematiksel kavramların ve içselleştirilebilmiş kuralların uygulamaya dökülebilmesi ve matematiğin elemanlarının kullanılabilmesidir.

 Bu bağlamdan hareketle Özel Lider Şişli Koleji’nde matematik derslerinin amacı; öğrencilerimizi onları hayatlarına yön verecek sınavlara hazırlarken prosedürel öğrenme seviyesinde, kendi potansiyellerinin en üst noktasına taşımak ve matematiği bir ders olarak değil de hayatın içinden çıkıp gelen bir disiplin olarak benimsemelerini sağlayarak konsept öğrenme seviyesinde de öğrencilerimizi donatmaktır. Bizler öğrencilerimizin; anaokulundan mezuniyetine kadar matematiği işlem ve sayılardan ibaret olarak görmelerini istemediğimizden, eğrelti otuna baktıklarında örüntü görmelerini ve bundan duydukları heyecanı paylaşmak,  indirim etiketlerindeki yüzdeleri hesaplayıp bilinçli alışverişler yapmalarının yolunu açmak ve yolculuğa çıkmadan da kilometre ve zaman ilişkisini kullanıp gidecekleri yere ne zaman varacaklarını hesaplayabilmelerini sağlayarak onlarla birlikte matematiği yaşamaya çalışıyoruz. Tüm bu kavramsal öğrenmeler gerçekleşirken öğrencilerimizin prosedürel öğrenmelerini tamamlamalarını ve sayısal becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla öğrendikleri kavramları pratiğe dökecekleri ve bu sayede hayatlarına yön veren sınavlarda başarı yakalayabilecekleri derinlikte müfredatlarımızı işliyoruz. Onlara ustalaşmaları için sistemli bir şekilde okul içi ek çalışmalar ve kapsamlı hazırlanmış ev çalışmaları ile rehberlik ediyoruz.

Ülkemizin eğitim ve öğretim hedefleri ve eğitim gerçeklerini göz ardı etmeksizin çalışırken, tüm dünyada kabul görmüş matematiksel standartları da akademik programımızı hazırlarken göz önünde bulunduruyoruz. Kazanımlarımızı işlerken öğrencilerimizin problem çözme, akıl yürütme, sorgulama, eleştirel düşünme, farklı yöntem ve teknikleri kullanabilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, kendini matematiksel ifade etme ve analiz etme becerilerini de geliştirebilecek fırsatlar yaratmak amaçlı etkinlikler, projeler ve çalışmalar tasarlayıp matematiği onlarda içselleştirmeyi hedefliyoruz. Örüntü konusunu işlerken dünyaca ünlü ressamlardan Escher’in örüntü kullanarak yaptığı resimlerindeki estetiği ve gözle görülemeyen hesaplamaları tartışıyor, “Altın Oran” adlı projelerimizde salyangozun kabuğuna eğiliyor veya piramitlerin-prizmaların hacim ilişkisini öğrenirken sulu deneyler yapıp ıslanıyoruz.

Bizler okulumuzda; güçlü ve kapsamlı akademik programımızı matematiği yaşamak ve matematiği yapabilmek üzerine kurduk. İddiamızı sınavlardaki başarımız ve ortalamalarımızla kanıtlayabiliyoruz. Ayrıca  öğrencilerimizin matematiksel ifade güçlerini gördükçe onlarla gurur duyuyor ve bizleri gururla gülümseten tüm öğrencilerimizi sevgiyle mezun ediyoruz. Yeni öğrencilerimizle  matematiği yaşamak, yaşatmak ve yapmak için buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.