Slogan

Almanca Eğitimi

Okulumuzda Almanca, ikinci yabancı dil olarak  3.,sınıfta, haftada 4 saat olarak başlamaktadır.
3. ve 4. sınıflarımızda amaç, işlevsel ve yaratıcı oyunlar ve ritmik şarkılarla Almancayı öğrenmeye ilgi uyandırmak ve yabancı dil çalışma alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencilerimizin aktif olarak derse katıldığı bu sürecin sonunda temel kelime hazinesini edinmeleri ve basit düzeyde iletişim kurabilmeleri hedeflenmiştir.
5.,6, ve 7. sınıflarda amaç, öğrencilerimizin günlük hayatta ihtiyaç duyulan genel ifadeleri ve temel cümle yapılarını öğrenmelerinin yanı sıra yazma becerisini de kademeli olarak geliştirmeleridir.
Almanca ders konuları tüm sınıflar için genel olarak, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarının yanı sıra, ev, aile, okul yaşamı, sosyal yaşam gibi günlük hayatı ve hedef dilin kültürünü kapsamaktadır. 
Uygulanan programla öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterleri temel alınarak, A1-A2 seviyesinde, dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma becerilerinde başarılı öğrenci profili oluşturma hedeflenmiştir.

In unserer Schule wird mit Deutsch als zweite Fremdsprache in der 3. Klasse angefangen und sowohl in der Grundschule, als auch in der Hauptschule wöchentlich 4 Stunden unterrichtet.

In der 3. Und 4. Klasse lernen die Schüler alltaegliche Ausdrücke und einfache Saetze zu verwenden. Unser Ziel ist durch rhythmische Lieder und kreative Spiele das Interesse der Kinder vom frühen Alter an zu erwecken und sie an die Lernmethoden des Fremdsprachenunterrichts anzugewöhnen.

In den 5., 6., und 7. Klassen erweitern die Schüler ihren Grundwortschatz und können in den Alltagssituationen kommunizieren. Ausserdem werden auch Schreibübungen gemacht und die Erweiterung der Schreibfertigkeit gezielt.

Im Allgemeinen werden Themen wie Familie, Schulleben, Soziales Leben, die Kultur der Zielsprache, die Interressengebiete der Schüler je nach Altersstufe durchgenommen.

Mit unserem Programm erreichen die Schüler entsprechend des Gemeinsamen Europaeischen Referenzrahmens, in der Grundstufe das Sprachniveau A1, und in der Hauptschule A2.