Slogan

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında  kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs..), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs...) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs...) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz,  yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

Beden Eğitiminin Hedefi

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Beden eğitimi derslerinin temel amacı öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz.

Öğrencilerimizin spor sayesinde kazandıkları disiplin, zorlukların üstesinden gelme becerisi, özgüven gibi nitelikleri eğitim ve sosyal hayatlarına da yansıtarak daha başarılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. 

GENEL AMAÇLAR

·         İyi duruş alışkanlığını kazanır.

·         Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.

·         İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.

·         Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.

·         Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.

·         Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.