Slogan

ETKİNLİKLER< Geri dönün

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze 22 Mart 2018

Sosyal Bilgiler Müze Gezisi

Okulumuz öğrencilerinin akademik gelişiminin yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri, tarihi ve kültürel öğelerimizi tanıyıp, kültürel mirasımızı koruma bilinci ve sorumluluğunu alarak geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği algılamak, Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını görmek ve incelemek için düzenlediğimiz İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze gezimizi yaptık.