Slogan

Müdürümüzden

Değerli Anne ve Babalar,

Eğitim-Öğretim hayatına 2007 yılında başlayan kurumumuzda, tüm öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden toplumun önde gelen bireyleri olarak yetiştirme çabası içerisindeyiz. Bireysel farklılıkları gözeten eğitimimizle yüksek etik ve akademik standartlara sahip yenilikçi ve sürekli öğrenmeyi görev kabul etmiş, toplumsal, uluslar ve kültürlerarası bilince sahip vatandaşlar yetiştirmeyi amaçladık. Bu değerler doğrultusunda çalışırken Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz.

 Bilgisayar hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasındadır. Bu bağlamda bilgisayarı sadece laboratuvar ortamında değil, tüm derslerde bir öğretim aracı olarak kullanmaktayız. Öğrencilerimiz, demokratik bir ortamda düşüncelerini ifade edebilmekte,akademik, sosyal, duygusal ve bedensel gelişmelerini sürdürmekte, kendine güvenen, üretken, yaratıcı, ülkesini ve bayrağını seven, çağdaş bireyler olarak geleceğin LİDER adayları olarak yetiştirilmektedir. Okulumuz Şişli’nin merkezinde bulunmakta, öğrencilerimiz gizli bahçemizde meyve ağaçları içerisinde, kuş sesleri arasında ders dışı vakitlerini geçirmektedirler.

Bizler; geleceğimize yatırım yapmayı, geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişmesinde sevgi temelli rehberlik yapan Eğitim-Öğretim kadrosunun bireyleriyiz. Atatürk’ün "ilk ilham, Ana-Baba kucağından sonra, okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır." sözünün sorumluluğunda çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Okulumuzu daha yakından tanımak istediğinizde, sizlerle görüşmekden ve bilgi paylaşımında bulunmakdan mutluluk duyarız. Saygılarımla

Kemal BAŞKAYA
Okul Müdürü