Slogan

Vizyon-Misyon

Misyon: Nasıl Bir Okul?

“ Geleceğin Türkiye’si Genç ‘LİDERLERİN’ Elinde!”

Her ortamda ve her durumda başarılı olacak, geleceğe kendini hazır hisseden, yaratıcı, sorunlar karşısında sorunun değil çözümün bir parçası olan, girişken, milli bilinci yüksek, üretken, ahlaklı, dinamik, öğrenmeyi seven bireylerin yetiştirildiği, temelde iyi insan ve donanımlı birey olma özelliğini kazandıran, geleceğin genç liderlerini yetiştiren örnek ve önder bir kurum olmaktır.

Vizyon: Nasıl Bir İnsan

“Geleceğin Liderleri Bu Okulda Yetişiyor!!!”

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda tutan; gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı ve evrensel değerlere sahip “dünya vatandaşı” bilinciyle kendisini, ailesini, toplumunu ve ülkesini değerlendiren liderlik vasfını bu doğrultuda özümsemiş bireyleri topluma kazandırmak bizim en önemli hareket noktamızdır.