Slogan

ETKİNLİKLER< Geri dönün

Matematik Her Yerde15 Nisan 2019

15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Matematik Saati” etkinliği, ilkokul seviyesi öğrencilerinin derslerde öğrendikleri konuları zihinlerinde somutlaştırmalarına yardımcı olmak, farklı disiplinler arasında matematiğin yerini görmelerini sağlamak ve analitik algıyı geliştirmek gibi son derece işlevsel amaçlar etrafında şekillendirilmiş bir uygulamaydı. Lider Şişli Koleji İlkokul kademesi bu etkinlik kapsamındaki matematik dersinde öğrendikleri bilgileri destekleyici, eğlenceli etkinlikleri gruplar halinde gerçekleştirdiler. Bireysel ve grup çalışması ile yapılan etkinlikler yoluyla hem analitik zeka ve farklı bakış açıları geliştirmenin hem de takım çalışmasının önemi vurgulandı.
Atölye çalışması ön örgütleyiciler ile başladı. Konu başlığı ile ilgili gerekli bilgiler verildi, oyunlar, eğlenceli etkinlikler ile detaylandırıldı. Birleştirilmiş iki ders saatinden oluşan bu etkinliğin sonunda tüm öğrenciler zamanın nasıl geçtiğini fark etmediklerini ve çok eğlendiklerini söylediler. Etkinliklere bizzat katılan öğretmeler olarak yapılan tüm etkinliklerin çocuklar için olduğu kadar biz yetişkinler için de ilgi uyandırıcı nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 
Gruplama, sınıf yerleşim planı ve okul krokisi, vücudumuz, uzunluk, bütçe-tutum-tasarruf, meslekler, matematik ve icatlar: Geçmişten günümüze, müziğin matematiği, maman ve plan, takvim, mevsimler ve sıcaklıklar, matematik tarihi, matematik ve beden eğitimi, resimde oran-orantı, geometrik şekiller, sanat ve mimari, örüntüler, doğanın matematiği ve canlılar alemi, kesirler, sıvı ölçüleri, ağırlık, para, problemler vb. gibi konu başlıkları çerçevesinde oluşturulmuş, her biri somut materyaller yardımıyla gerçekleştirilen aktiviteler sırasıyla şunlardı:

 

1. Maymunlar

2. Uzay şekilleri

3. Hazine

4. Tavşanın evi

5. Tuğlalar

6. Döşeme

7. Kamyonlar

8. Hava durumu

9. Gölge

10. Asansör 

11. Köprü

12. Kıyafetler

13. Nur Nerede?

14. Bavul

15. Elmalar

16. İnekler

17. Büyük ayak