Slogan

ÖĞRENCİ MECLİSİ

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Lider Şişli Ortaokulu Öğrenci Meclisi Başkanlığına okul genelinde yapılan sonuçlara göre Buket KARAMAN , aldığı 157 oy ile seçimleri kazanmıştır. Öğrencimize çalışmalarında başarılar dileriz.  

      

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Demokrasi ve Okul Meclisleri uygulamasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
  1. İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü temel kabul etme,
  2. Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme,
  3. Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve adil davranma,
  4. Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul etme,
  5. Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretme,
  6. Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoşgörü ile yaklaşma,
  7. Eşitlik ilkesine önem verme ve uygulama,
  8. Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygulama,
  9. Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana ilke olarak kabul etme,
  10. Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirme.